Çalışma; acı ve keder çekmemize sebep olan, stres yaratan, ilişkilerimizde ve iş hayatımızda bizi kısıtlayan düşüncelerimizi ve inançlarımızı farkına varıp, sorguladığımız güçlü bir yöntemdir.

Stresli düşüncelerimizi ve kısıtlayıcı inançlarımızı tanımayı öğrenerek ve onları 4 Soru ve Çevirmeler ile karşılayarak barışı ve mutluluğu deneyimler ve hayatımızda bilge, kararlı adımlar atmamıza imkân sağlayan alanlar açacak bir anlayışı bulabiliriz. Çalışma’ya zihinlerini ve kalplerini soruları dürüstçe yanıtlamak için açmaya gönüllü herkes ulaşabilir.

4 SORU ve TERSİNE ÇEVİRMELERİ içerir.

 1. Bu doğru mu? (Evet veya hayır. Hayır ise 3. soruya geçiniz.)
 2. Bunun doğru olduğunu kesinlikle bilebilir misiniz? (Evet veya hayır.)
 3. Bu düşünceye inandığınız zaman nasıl tepki veriyorsunuz, ne oluyor?
 4. Bu düşünce olmadan nasıl biri olurdunuz?

Düşünceyi tersine çevirin.
Bu tersine çevirme için gerçek, özgün örnekler bulun.
Başka tersine çevirmeler bulabilir misiniz?
Her tersine çevirme için özgün, gerçek örnekler verin.

Tersine Çevirmeler:
Düşünceyi:
Kendine
Diğerine
Tam tersine

The Work yani Çalışma uygulandığında hayatınızda, işinizde ve ilişkilerinizde çok köklü bir etki yapabilir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, Çalışma, hayatta ve işimizde birçok alanda barışı sağlar:

 • Şimdiki ve geçmişteki aile ilişkileri
 • Kişisel ve profesyonel ilişkiler
 • Romantik ilişkiler
 • Ebeveynlik ilişkisi (tüm yaştaki çocuklara)
 • Travma ve sevdiklerimizin kaybı
 • Vücut ve sağlık sorunları
 • Endişe ve depresyon
 • Bağımlılıklar ve sağlıksız davranış kalıpları
 • Çatışma hayatında uzlaşım
 • Parasal stres
 • Atletik performans ve katılım
 • Kendimiz ile olan ilişkimiz, özgüven ve öz değer